Follow Us

Sejarah Perintah Ibadah Haji, Berawal Dari Kisah Nabi Ibrahim

Tata Lugas Nastiti - Selasa, 20 Juni 2023 | 13:55
Umat Islam sedang melaksanakan perintah haji
Ilustrasi/Pixabay

Umat Islam sedang melaksanakan perintah haji

Sosok.ID - Sejarah perintah ibadah Haji rupanya berkaitan erat dengan kisah Nabi Ibrahim.

Pada kisah Nabi Ibrahim, ibadah haji berawal ketika beliau mendapat perintah dari Allah SWT untuk membangun Ka'bah.

Allah SWT memerintahkan ibadah haji untuk pertama kali.

Melansir almunawwirkomplekq.com, Selasa (18/10/2022) perintah Allah SWT untuk Nabi Ibrahim ini terdapat dalam surat Al Baqarah: 127.

"(Ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Dikutip dari umma.id, Minggu (23/10/2022), Ka'bah dibangun dengan tujuan sebagai tempat bertobat dan beribadah umat manusia.

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah di Bakkah (Mekkah), yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi manusia” (QS Ali Imran: 96).

Melansir Kompas.com edisi 1 Juli 2022, ibadah haji pertama kali diperintahkan Allah SWT kepada Nabi Ibrahim.

Setelah selesai membangun Ka'bah, Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyerukan pada manusia untuk melaksanakan haji.

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai onta yang kurus. Mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh” (QS. al-Hajj: 27).

Dari bukit di selatan Ka'bah, Jabal Qubays, Nabi Ibrahim menyerukan perintah ibadah Haji.

Setelah itu, Malaikat Jibril menunjukkan pada Nabi Ibrahim Bukit Shafa, marwah hingga perbatasan Tanah Haram untuk diletakkan batu-batu.

Editor : Sosok

Baca Lainnya

PROMOTED CONTENT

Latest